GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Les accions en Xarxes Socials generen un magnífic canal de comunicació amb els clients.

  1. Generant continguts i publicacions amb informació rellevant s’enfortirà vincle amb els clients i simpatitzants.
  2. Atraient trànsit de futurs clients a la nostra pàgina web millora el nostre posicionament de manera orgànica a internet, les xarxes socials són una excel·lent eina per a aquest fi.
  3. L’estudi i seguiment de les nostres xarxes socials ens permet identificar noves oportunitats de negoci i facilita estudis de mercat per a realitzar llançament d’un producte o servei.

NECESSITEM UN PLA EFICAÇ

La promoció d’un negoci a través de les xarxes socials requereix alguna cosa més que la creació d’un compte i l’anar publicant actualitzacions de tant en tant.

Moltes empreses posen en marxa comptes sense un pla adequat, per finalment abandonar. Per tot això, cal assumir un pla realista que contempli:

✅ Revisió de les estratègies de màrqueting definint el paper que volem que les xarxes socials tinguin en el nostre negoci.

✅ Decidir sobre las persones que tindran accés al compte, i el paper que jugaran.

✅ Delegació de les tasques diàries que les diferents persones realitzaran a les xarxes socials.

Les premisses anteriors han de tenir en compte l’esforç i disciplina requerida com a claus de l’èxit en l’impuls del nostre negoci.

OBTINDREM

BONA RESPOSTA A REPUTACIÓ ONLINE

Utilitzar les xarxes socials per interactuar amb els nostres clients pot portar molt de temps ja que haurem de respondre a tots els missatges que ens envïin. Hem d’acostumar-nos a respondre en un temps raonable, en el mateix dia, i assegurant-nos de comprovar que tots són contestats a temps.

Depenent del sector, el marge de resposta ha de ser més o menys urgent.

EXPERIÈNCIA RECONEIXIBLE AL SECTOR

Aquesta és una de les maneres més eficaces per atraure els clients potencials a través de les xarxes socials.

Uneix-te a les xarxes socials i fòrums que et resultin útils i oferta assessorament tècnic i consells professionals als membres abans d’esperar que es converteixin en els teus clients. Això requereix tenir molt clar en què som veritablement experts, però serà un camí més segur en la consecució d’una major fidelitat per part dels nous clients.

ESCOLTA ACTIVA, COMUNICACIÓ EFECTIVA

Tots els clients de xarxes socials han de sentir-se valorats quan es conversa amb ells, i requerirà habilitats de comunicació efectiva. Això implica acostumar-se a escoltar atentament abans de respondre, i sempre assegurar-se que respon a totes les seves consultes en temps i d’una forma adequada.

Hem de preguntar als clients per conèixer les seves opinions, i utilitzar les respostes per millorar els nostres serveis i atraure més clients.

RETORN

Establir objectius clars i mesurables en el temps

S’ha de realitzar una revisió de les estratègies de màrqueting definint el paper que volem que les xarxes socials tinguin en el nostre negoci.

Cal establir metes i treballar dur per aconseguir-les així com mesurar l’impacte de les xarxes socials, i assegurar-se que compleix amb els diferents clients en funció dels objectius que ha establert. Això ha d’incloure tant els objectius a llarg termini i a curt termini, i sempre revisar els objectius per garantir que siguin realistes i assolibles també.

Totes aquestes tasques de comercialització a través de les xarxes socials han de formar part de la feina, i no ha de ser entès com una cosa que només es fa en els temps lliure o les estones d’oci.